ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Zdravstvene usluge koje pruža “Nacionalni Dom” su sveobuhvatne i kontinuirane. Prvenstveno se odnose na pružanje zdravstvenih usluga svim korisnicima u vidu zdravstvene nege, medicinske pomoći i konstantnog medicinskog nadzora 24h. Jedna od najvažnijih zdravstvenih usluga je lečenje korisnika koje se ostvaruje uz pomoć lekara različitih specijalnosti, kao i sprovođenje adekvatne nege i prepisane terapije što se ostvaruje uz pomoć medicinskih sestara srednje i više stručne spreme, fizio i radnog terapeuta i negovateljica.

Omogućavaju se i usluge laboratorijskih pretraga.

Vrste zdravstvenih usluga koje ustanova pruža svojim korisnicima: Usluge preventivne zdravstvene zaštite koje se pružaju tokom cele godine, a najvažnije u jesenje – zimskom periodu kada sprovodimo vakcinaciju korisnika vakcinom protiv sezonskog gripa na dobrovoljnoj bazi i uz pismenu saglasnost korisnika i porodice.

Zdravstveno stanje se prati svakodnevno angažovanjem i radom lekara, a terapija koju lekari prepišu se sprovodi redovno i precizno do korisnika preko medicinskih sestara. Oralna terapija medikamenata je svakodnevna, a kod pogoršanja zdravstvenog stanja primenjuje se odgovarajuća I.M. i I.V. terapija, a za korisnike koji boluju od insulin zavisnog Diabetes Melitusa, svakodnevna je i redovna primena odgovarajućeg insulin S.C. u propisanoj dozi.

Konsultacije specijalista u ustanovi su redovne i skoro svakodnevne, a zavise od trenutnog stanja korisnika. U prelazu godišnjih doba, posebno su značajne usluge pneumofiziologa kod hroničnih respiratornih stanja i oboljenja. Obezbeđujemo i usluge stomatologa, urologa, hirurga, vaskularnog hirurga, interniste i kardiologa. Organizovan je i omogućen i prevoz korisnika do Opšte bolnice i njihova hospitalizacija u istu, po nalogu lekara.

Značajnom smatramo i zdravstvenu zaštitu korisnika koja se neposredno sprovodi i kroz rad sanitarne inspekije kada je u pitanju ispravnost namirnica koje konzumiraju korisnici i higijenski uslovi u kojima žive. Dva puta godišnje tj. na svakih 6 meseci se sprovodi i sanitarni pregled zaposlenih.

ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U USTANOVI

Našim korisnicima su omogućene redovne vizite lekara specijalista opste prakse, lekara specijalista interniste, lekara specijaliste neuropsihijatra i neurologa, laboratorijske usluge, medicinska nega i tretmani, ordiniranje oralne i intramuskularne terapije, previjanja, kontrola osnovnih parametara, vođenje korisnika do drugih zdravstvenih ustanova na kontrolne preglede, vakcinacija korisnika protiv sezonskog gripa (na dobrovoljnoj bazi uz saglasnost korisnika i/ili porodica).

Ustanova raspolaže i neophodnom anti – šok terapijom, aparatom za inhalaciju, aparatom za kiseonik, koji se takođe primenjuju po nalogu lekara. Prisutna je i svakodnevna primena lokalne terapije u vidu masti, krema i gelova, a omogućeno je i redovno, sterilno previjanje rana po nalogu lekara.

Za sve veće probleme korisnika koji se ne mogu rešiti u samoj ustanovi, omogućava se transport korisnika do drugih zdravstvenih ustanova i lekara specijalista radi obavljanja UZ pregleda, RTG snimanja, skopije pluća, snimanja ili vađenja zuba u ambulantnim uslovima, kao i izradu protetike, pregled u oftamološkoj ordinaciji, prepisivanje terapije i dioptrije i nabavka naočara.

Omogućen je i transport korisnika do bolnice i hospitalizacija u istu, po nalogu lekara. Ustanova je omogućila zdravstvenu zaštitu svojim korisnicima i sačinjavanjem ugovora o pružanju iste sa Domom zdravlja svoje opštine Alibunar.

Prvenstveno se misli na pružanje hitne medicinske pomoći našim korisnicima od strane dežurne službe i službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Alibunar, kao i njegove ispostave u zdravstvenoj stanici Vladimirovac, gde se Ustanova i nalazi.

Omogućen je i sanitetski prevoz korisnika do opšte bolnice Pančevo ako je to mišljenje lekara hitne pomoći. Obezbeđena je i laboratorijska provera i kontrola zdravstvenog stanja korisnika u laboratoriji Doma zdravlja Alibunar. Takođe, omogućene su laboratorijske analize i u privatnim laboratorijama po potrebi, s tim što se ove usluge dodatno naplaćuju jer nisu u okviru cene usluga.

KONTAKT