NAŠE OSOBLJE ČINE:

 

MEDICINSKI TIM:  

Specijalista opšte medicine
Lekar specijalista neurolog
Lekar specijalista neuropsihijatar
 

STRUČNI TIM: 

Socijalni radnik
Diplomirani psiholog
Viši radnookupacioni terapeut  
Viša medicinska sestra

 

IZVRŠNI TIM:

4 medicinska tehničara
14 negovateljica
3 kuvara
1 pomoćni kuvar-servirka
4 spremačice
Domar
Vozač
HACCP menadžer
 

ORGANIZACIONI TIM:

Direktor
Upravnik
Administrativni radnik
 
Osoblje