SMEŠTAJ

Na nedeljnom nivou formira se nedeljni plan aktivnosti i u skladu sa potrebama i željama korisnika organizuju se i sprovode brojne sekcije, najčešće kroz formu grupnog rada.

Sekcije se održavaju u vreme predviđeno za slobodne aktivnosti, a vreme trajanja određeno je interesovanjem, kao i raspoloženjem korisnika.

Korisnike naših usluga po prijemu kategorišemo u zavisne od tuđe nege i pomoći ili pak u samostalne korisnike.

Takođe, za svakog korisnika se određuje i jedan od IV stepena podrške, shodno proceni stručnog tima ustanove.

Kapacitet korisnika kojima ustanova može da obezbedi i pruži usluge je 89 korisnika u 66 soba hotelskog tipa sa centralnim grejanjem i klimatizacijom.

Sobe su jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sa sopstvenim kupatilima, opremljene televizorima, ormanima i ostalim potrebnim nameštajem i opremom.

Korisnicima su pored soba na raspolaganju i sala za dnevni boravak, trpezarija, prostorije za medicinske intervencije, prostorije za fizioterapeuta, frizera, pedikira/manikira, kao i dodatnih 12 pomoćnih prostora i prostorija, te park, pokrivena i otvorena terasa

KONTAKT