SLOBODNE AKTIVNOSTI

Na nedeljnom nivou formira se nedeljni plan aktivnosti i u skladu sa potrebama i željama korisnika organizuju se i sprovode brojne sekcije najčešće kroz formu grupnog rada.

Sekcije se održavaju u vreme predviđeno za slobodne aktivnosti, a vreme trajanja određeno je interesovanjem, kao i raspoloženjem korisnika.

Muzička sekcija Slušanje muzike, pevanje narodnih, starogradskih, zabavnih i drugih pesama, igranje i ples, sviranje instrumenata. Organizuje se i sprovodi kontinuirano dva puta nedeljno u vidu grupnog rada. Grupe se formiraju prema afinitetima, potrebama, mogućnostima i trenutnog interesovanja korisnika.

Likovna sekcija – Slikanje (temperama, vodenim bojama, drvenim bojama, krejonima u boji, flomasterima), crtanje karikatura, izrada kolaža od raznog materijala (suvo lišće, kolaž – papir, kamenčića, zrnevlja, vunice i konca, krpica…), rad sa glinom, oslikavanje staklenih tegli. Održava se u kontinuitetu tri puta nedeljno kroz grupni i individualni rad.

Literarna sekcija Čitanje pesama i odlomaka iz knjiga, recitovanje pesama, diskusije na temu pročitanih knjiga, odlomaka iz knjiga, pesama ili dnevne štampe. Sprovodi se kontinuirano dva puta nedeljno u vidu grupnog rada. U okviru ove sekcije svakodnevno se sprovodi čitanje dnevne štampe na glas za korisnike oštećenog vida.

Ekološka sekcija (hortikultura) Obuhvata širi spektar aktivnosti vezane za očuvanje životne sredine (tematski razgovori, edukativne prezentacije o značaju očuvanja životne sredine, gajenje sobnog cveća, briga o biljkama u krugu ustanove). Održava se kontinuirano dva puta mesečno, a učestvuju zainteresovani korisnici kroz grupni ili individualni rad.

Sekcija ručnih radova Vez, heklanje, štrikanje, izrada tapiserija, šivenje. Održava se u vidu grupnog rada ili kao individualna aktivnost u zavisnosti od potreba, interesovanja i mogućnosti korisnika, kontinuirano dva puta mesečno.

Sekcija društvenih igara Igranje domina, šaha, igri sa kartama, pikada, monopola, zanimljive geografije, pantomime, asocijacija. Održava se svakodnevno, kao grupna aktivnost u skladu sa potrebama, afinitetima i željama korisnika.

Jutarnja gimnastika Predstavlja skup fizičkih vežbi doziranih po intenzitetu, vrsti i trajanju, prilagođenih potrebama i mogućnostima korisnika. Sprovodi se kontinuirano, svakodnevno u formi grupne aktivnosti.

Kreativne radionice Održavaju se kontinuirano jednom ili dva puta nedeljno u formi grupnog rada. Sa grupom zainteresovanih korisnika sprovede se anketa (usmenim ili pismenim putem, u vidu upitnika) na osnovu koje se korisnici odluče o temi i proizvodu koji će se izrađivati, na primer: izrada novogodišnjih dekoracija, ukrasa za jelku, čestitki, izrada cvetnih aranžmana, izrada ramova za slike od kartona i dugmadi, izrada lutkica od vunice, izrada uskršnjih dekoracija i ukrašavanje uskršnjih jaja. Svaki segment odabranih tehnika individualno se prilagođava potrebama, očuvanim kapacitetima i interesovanju korisnika.

Proslave U ustanovi se organizuju i proslave rođendana korisnicima, obeležavanje religijskih praznika (Uskrs, Nova Godina, verske slave) kroz prigodan program.

KONTAKT