NEGA

U ustanovi za smeštaj i negu starih lica “Nacionalni Dom” rade negovateljice i medicinsko osoblje koje je stručno i osposobljeno da pravovremeno i adekvatno pruža svojim korisnicima negovateljske usluge, poštujući potrebe korisnika, privatnost, integritet i dostojanstvo. Za rad sa starim licima, negovatelji su prošli obuku i testiranje i kao takvi svoje znanje i veštine svakodnevno primenjuju.

U NEGOVATELJSKE POSLOVE SPADAJU:

Kupanje, tuširanje korisnika ili asistencija tokom obavljanja pomenutih aktivnosti,

Obavljanje jutarnje i večernje toalete,

Smeštanje korisnika u krevet ili pomoć oko spremanja za spavanje,

Hranjenje, napijanje,

Nega korisnika u postelji,

Pratnja i pomoć pri kretanju teže pokretnih korisnika, šetnje na kraćim i dužim relacijama,

Briga o garderobi i ličnim stvarima korisnika, sređivanje garderobera,

Briga o pomagalima korisnika,

Pratnja korisnika do ustanove zdravstvene zaštite, pošte, banke i sl.,

Previjanje korisnika od strane medicinskog osoblja,

Noćno dežurstvo negovatejica i medicinskog osoblja tokom kojeg, takođe, pružaju usluge adekvatne nege i staraju se o bezbednosti svih korisnika.

KONTAKT