DNEVNE AKTIVNOSTI

06:00 – 08:30 – Jutarnje presvlačenje, oblačenje korisnika, provera osnovnih vitalnih parametara (TA i ŠUK – a).

08:30 – 09:00 – Podela prepisane terapije koja se daje pre doručka i početak doručka za prvu grupu korisnika.

09:00 – 09:45 – Doručak za drugu grupu korisnika.

09:45 – 10:00 – Pratnja korisnika i smeštanje korisnika u TV salu ili na neku od dve terase namenjene za boravak i razonodu korisnika, početak fizikalne terapije koja je prepisana od strane lekara Doma za pojedine korisnike.

10:00 – 10:45 – Služenje kafe, limunade, čaja i drugih napitaka; Zajedničko čitanje dnevne štampe, gledanje jutarnjeg programa po želji korisnika, voćna užina.

10:45 – 12:15 – Planirana grupna radno-okupaciona terapija korisnika i individualni rad stručnog tima sa korisnikom, organizacija zabavnih i kulturnih aktivnosti, odlazak na kraće izlete i odvođenje korisnika da obave neophodne administrativne poslove. (pratnja jedne negovateljice ako je to potrebno i usluge vozača).

12:30 – 13:00 – Ručak i podela terapije za prvu grupu korisnika.

13:00 – 13:45 – Ručak i podela terapije za drugu grupu korisnika.

14:00 – 15:30 – Smeštanje korisnika po sobama i priprema za popodnevni odmor.

15:30 – 16:00 – Izvođenje korisnika u TV salu i na terase.

16:00 – 16:30 – Voćna užina, služenje kafe, voćnih sokova i slatkiša.

16:30 – 18:00 – Vreme za razonodu, individualne i grupne aktivnosti.

18:00 – 19:30 – Podela večernje terapije i večera.

19:30 – 20:00 – Večernja toaleta i smeštanje korisnika u krevet (za one koji žele da prate tv program u svojim sobama ili nemaju drugih želja).

20:00 – 21:00 – Zajedničko praćenje tv programa, gledanje filmova, aktuelnih sportskih dešavanja po želji i dogovoru korisnika u zajedničkim prostorijama doma.

21:00 – Odlazak na spavanje uz noćno dežurstvo medicinske sestre i negovateljica.

KONTAKT